Projekt

Halcyon

Detta är föreningens första projekt. Det är då inte annat än lämpligt att den heter Halcyon, som anses den första guden som beboddes vid Mytikas, på Mt. Olympus. Nedan finns information om hur de vi har tacklat verksamheten, och hur arbetet har delats upp. 

 

CAD-image of rocket prototypeDesign

Design gruppens arbete har än så länge primärt bestått av att ta fram en preliminär design för Mytikas Raketen.

Först utvecklades en konceptuell design, en variant av raketen där endast grova mått och komponenter inkluderades.

Steg två som nu pågår är då arbetet att utveckla den preliminära designen, en design där de större komponenterna så som motor, recovery system, aerodynamiska komponenter och elektronik paket är utvecklade till en teoretiskt funktionell grad.

Raketen är tänkt att använda en 98mm’s hybrid motor tillverkad av contrail rockets. En stor uppgift för design gruppen är därmed att integrera denna existerande motor i våran design, på sådant vis att raketen strukturellt kan hantera de krafter som uppstår under uppskjutningen. En annan viktig aspekt i vår raketuppskjutning är då självklart att få tillbaka raketen efter att den flugit. Första steget för att uppnå detta är då en fallskärm tänkt att öppnas vid apogeum som sakta för vår raket tillbaka till jorden. En sista ytterst viktig komponent är de aerodynamiska ytorna på raketen alltså fenorna och även noskonen, dessa behöver vara utformade för att ge raketen stabilitet under flygturen men måste också klara de belastningar som de kommer utsättas för under flygningen eftersom raketen kommer färdas snabbare än ljudet.